Điểm tin RFA | VN thúc giục Facebook và Google hợp tác ngăn chặn tin xấu, lưu trữ dữ liệu người dùng