Phó Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Scott Busby: Trung Quốc lợi dụng tin giả để phân hóa Đài Loan, phá hoại bầu cử.


Gần đây những tin tức giả lan tràn khắp nơi khiến cho mọi người không biết đâu là tin thật, đâu là tin giả. Ngày 10/9, ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhiếp cho biết, tin tức giả ảnh hưởng nghi&……more