Phần 2: Tinh thần “mặc kệ nó” của tuối trẻ ngày nay