Xung đột tại Hồng Kông ngày càng tăng. Thủ tướng Tô Trinh Xương kêu gọi chính quyền Hồng Kông hồi ứng yêu cầu của dân chúng.


Dân chúng Hồng Kông biểu tình phản đối chính sách của chính quyền Hồng Kông diễn ra ngày càng kịch liệt. Ngày 12/8 Trung ương đảng DânTiến cho biết, Tổng thống Thái A……more