Trung Quốc chuyển quân gần biên giới Hồng Kông, Tổng thống Mỹ kêu gọi giữ bình tĩnh