Ngày Quốc tế Phụ nữ giải khuây, ký ức lịch sử bằng máu và nước mắt, Quỹ Cứu trợ phụ nữ yêu cầu Nhật Bản chính thức xin lỗi


Ngày 14/8 là ngày Kỷ niệm dành cho phụ nữ giải khuây quốc tế, Quỹ Cứu hộ phụ nữ bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ giải khuây phục vụ cho binh sĩ Nhật thời thế chiến thứ hai, lại một lần nữa đề xuất phản đối lên Hiệp hội Giao lưu Đài ……more