[Tổng quan] Số vụ thanh thiếu niên xảy ra tai nạn giao thông gia tăng, Bộ Giao thông thúc đẩy trợ cấp đào tạo thi lấy bằng lái xe máy


Các trường học đều đã nghỉ hè, các hoạt động ngoài trời của thanh thiếu niên cũng như tỷ lệ thanh thiếu niên lần đầu thi được bằng lái xe máy gia tăng, để tăng sự an toàn cho người điều khiển phương tiện xe m&aac……more