[Tổng quan] Livestream quá trình rút mẫu thăm dò điều tra dân ý vòng sơ tuyển ứng cử viên Tổng thống, đảng Quốc Dân: để tất cả mọi người đều thấy được thuyết phục


Công tác điều tra dân ý vòng sơ tuyển ứng cử viên Tổng thống của đảng Quốc Dân sẽ được triển khai từ ngày 8 đến ngày 14-7, sáng ngày 6-7 Trung ương đảng Quốc Dân tiến hành tác nghiệp r&ua……more