[Tổng quan] Hai bên chủ lao động và người lao động hãng hàng không EVA ký thỏa ước tập thể, từ ngày 10-7 kết thúc bãi công


Tính đến ngày 6-7, cuộc bãi công do Công đoàn nghành tiếp viên hàng không thành phố Đào Viên để phản đối hãng hàng không EVA đã bước sang ngày thứ 17, hai b&eci……more