[Tổng quan] Cuộc đình công của hãng hàng không Eva kết thúc. Quỹ giáo dục và văn hóa người tiêu dùng : Một số du khách nên được bồi thường 600 Euro

Chủ tịch Quỹ giáo dục và văn hóa người tiêu dùng Du Khai Hùng
Cuộc đình công của tiếp viên hàng không hãng Eva cuối cùng đã kết thúc, cuộc đình công này đã khiến cho 1439 chuyến bay bị hủy, ảnh hưởng đến 278.420 lượt người, và cũng ảnh hưởng ……more