Giáng Ngọc Show | Tâm tình cùng ca sĩ khiếm thị Quỳnh Trâm & nhà thiết kế Minh Thái