[Tổng quan] Ủng hộ Hồng Kông theo đuổi tự do. Tổng thống Thái Anh Văn : Từ chối một nước hai chế độ

總統蔡英文10日出席美國聯邦調查局國家學院(FBINA)校友會亞太區複訓研習營開幕典禮時表示,台灣致力達成開放自由的印太地區,與理念相近的夥伴合作讓區域更安全、繁榮。
Gần đây chính phủ Hồng Kông đẩy mạnh sửa đổi pháp lệnh người phạm tội bỏ trốn, việc này dẫn đến cuộc biểu tình phản đối luật dẫn độ của tr&ecirc……more