[Tổng quan] Trưởng Thư ký Phủ tổng thống bà Trần Cúc chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch sốt xuất huyết.


Mấy ngày gần đây thị trưởng Hàn Quốc Du lên Đài Bắc yêu cầu viện Hành chính chi viện kinh phí và nhân lực để phòng chống dịch sốt xuất huyết, đồng thời tranh ……more