[Tổng quan] Ông Quách Đài Minh đã nộp 5 triệu phí tham dự bầu cử, có 5 người tham dự vòng sơ tuyển ứng viên tranh cử Tổng thống của đảng Quốc Dân


5 người tham dự vòng sơ tuyển để dành quyền được đảng Quốc Dân đề cử đại diện ra tranh cử Tổng thống Đài Loan 2020 gồm có ông Ông Quách Đài Minh – Chủ tịch tập đoàn điện tử Foxconn, Thị trưởng Thành p……more