[Tổng quan] Hạ nghị sĩ Mỹ ủng hộ dự án mua sắm vũ khí. Bộ ngoại giao Đài Loan : Tiếp tục làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ


Vừa qua, Adam Smith, chủ tịch Ủy ban quân vụ hạ viện Mỹ ủng hộ dự án mua sắm vũ khí của Đài Loan và cho biết, phương pháp tốt nhất là để cho Trung Quốc biết được rằng, chi phí cho bất kỳ nỗ l……more