[Tổng quan] Đón tiếp Viện nghiên cứu Dự án 2049 của Mỹ, Tổng thống Thái Anh văn: Hy vọng mối quan hệ Đài Loan- Mỹ có bước tiến triển mới


Ngày 12/6, Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, quan hệ Đài – Mỹ đã đạt đến trạng thái tốt nhất trong những năm gần đây, bà hy vọng trong tương lai hai bên có thể cùng chứng kiến càng nhiều bước tiến mới trong……more