[Tổng quan] Bộ trưởng Ngoại giao Ngô Chiêu Nhiếp: Nền dân chủ của Đài Loan uy hiếp thể chế cộng sản .


Chính phủ Hong Kong thúc đẩy chỉnh sửa dự luật dẫn độ đã gây nên làn sóng biểu tình phản đối của dân chúng Hong Kong với qui mô lớn. Ngày 17/6 ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhiếp cho biết, quân……more