[Tổng quan] Bà Thái Anh Văn đánh bại đối thủ Lại Thanh Đức trong cuộc bầu cử sơ bộ, Đảng Dân Tiến khởi động ngay mô hình tích hợp để giành chiến thắng

Chủ tịch Đảng Dân Tiến Trác Vinh Thái tuyên bố kết quả thăm dò dân ý về cuộc bầu cử sơ bộ(Ảnh/PV Rti)
Giữa trưa ngày 13-6 Đảng Dân Tiến công bố kết quả về cuộc thăm dò dân ý cho bầu cử sơ bộ chỉ định ứng viên tham gia tranh cử tổng thống năm 2020, Tổng thống Thái Anh V……more