Quốc hội và giới truyền thông nhà đảng đang giúp Ngọc Trinh quảng cáo miễn phí