Người Tình & Quê Hương | Sáng tác: Nhật Ngân | Huỳnh Phi Tiễn | Nhạc Vàng