Điểm tin RFA | Tình hình một số tù nhân lương tâm qua cuộc thăm gặp ngày 16 tháng 6