[Tổng quan] Viện Lập pháp thông qua vòng 3, Đài Loan trở thành quốc gia đầu tiên của châu Á thông qua Luật riêng về hôn nhân đồng giới

Viện Lập pháp thông qua vòng 3, Đài Loan trở thành quốc gia đầu tiên của châu Á  thông qua Luật riêng về hôn nhân đồng giới (Ảnh do Lưu Ngọc Thu chụp)
Bộ luật riêng về hôn nhân đồng giới đầu tiên của châu Á chính thức được thông qua! Ngày 17/05, Viện Lập pháp tiến hành thẩm tra dự thảo luật riêng về hôn nhân đồng giới, sau gần 5 giờ thảo lu……more