[Tổng quan] Tổng thống Thái Anh Văn: thể hiện cam kết của Đài Loan về cống hiến cho nhân quyền sức khoẻ


Trong buổi gặp gỡ “Đoàn hành động đấu tranh vì sự tham dự của Đài Loan vào WHO” vào sáng ngày 25-5, Tổng thống đã bày tỏ sự cảm ơn, đồng thời khẳng định sự thành công của B&oc……more