[Tổng quan] Tổng thống: Đài Loan không nên bị loại ra khỏi WHA.


WHA khóa 72 đã khai mạc vào ngày 20/5 giờ địa phương. Tổng thống Thái Anh Văn đặc biệt quay 1 đoạn phim để công khai lên tiếng với quốc tế. Trong đoạn phim này bà dùng tiếng Anh để biê……more