[Tổng quan] Tính đến 2 giờ chiều, đã có 363 cặp đồng tính đăng ký kết hôn. Thủ tục chỉ 3 phút, nhưng con đường này đã phải chờ đến 10 năm

Nhà văn Trần Tuyết cùng bạn đời của mình đi đăng ký kết hôn vào ngày 24/05
Ngày 24/05, người đồng tính Đài Loan chính thức được quyền đăng ký kết hôn, chỉ tính riêng khu Tín Nghĩa của thành phố Đài Bắc, chưa đến 8 giờ 30 sáng, đã có không ít cặp ……more