[Tổng quan] Hãng hàng không Far Eastern Air Transport tuyên bố tạm ngưng bay thêm nhiều tuyến.


Ngày 17/5 Hãng hàng không Far Eastern Air Transport đột nhiên tuyên bố, bắt đầu từ ngày 18/5 hủy 3 tuyến bay quốc tế, đồng thời tiếp tục hủy cả tuyến bay Nhật, Hàn và ……more