[Tổng quan] Đoàn đại diện của Bộ y tế và phúc lợi nỗ lực hết sức mình để toàn thế giới nhìn thấy “Taiwan can help”

衛福部臉書分享衛福部部長陳時中抵達日內瓦首日的行程記錄。(圖:衛福部提供)
Mặc dù không được tham gia Đại hội đồng y tế thế giới (WHA), nhưng bộ trưởng Bộ y tế và phúc lợi vẫn dẫn đoàn thể hành động vì WHO đến Geneva để lên tiếng vớ……more