[Tổng quan] Bộ trưởng Bộ Y tế Mỹ cùng các nước bang giao và các nước có lý tưởng tương đồng tích cực ủng hộ Đài Loan tham gia WHA


Ngày 21/5, ngày thứ hai diễn ra Đại hội đồng Y tế thế giới, tổng số 13 nước gồm các nước bang giao và các nước có lý tưởng tương đồng đã lên tiếng vì Đài Loan tại cuộc họp kín của Ủy ban Tổng hợp, ……more