[Tổng quan] Bộ trưởng Trần Thời Trung: Taiwan hiện là cái tên rất nổi tiếng ở Geneva.


Bộ trưởng Trần Thời Trung, Bộ Y tế và Phúc lợi đã đến Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 18/5 (giờ địa phương ). Vừa đến nơi ông đã tiến hành hội đàm với đại biểu y tế nước Saint Lucia và các n……more