[Tổng quan] Thành lập Trung tâm nâng cao năng lực thứ hai của WorldSkills tại Đài Loan, Tổng thống Thái Anh Văn kỳ vọng chia sẻ kinh nghiệm với các nước

Tổng thống Thái Anh Văn (người bên phải) tiếp các thành viên trong Tổ chức Kỹ năng nghề Thế giới  (Ảnh: CNA)
Ngày 14-3 tại Phủ tổng thống, Tổng thống Thái Anh Văn đã đón tiếp các thành viên thường trực của Hội đồng Tổ chức Kỹ năng nghề Thế giới (WorldSkills International,WSI), tại buổi ti&e……more