[Tổng quan] Hàn Quốc Du ra tranh cử Tổng thống, Cựu Tổng thống Mã Anh Cửu: nếu dành lại được quyền chấp chính thì đều ủng hộ

Trước thềm bầu cử bổ sung ủy viên lập pháp khu Tam Trùng thành phố Tân Bắc, tối 15-3 Thị trưởng Thành phố Cao Hùng Hàn Quốc Du đã tới thành phố Tân Bắc để hỗ trợ vận động bầu cử cho ứng cử viên của đảng Quốc Dân Trịnh Thế Hùng (Phía bên trái)
Quy tắc sơ tuyển danh sách ứng cử viên tranh cử Tổng thống của đảng Quốc Dân đã được xác định sẽ căn cứ theo 70% kết quả điều tra dân ý và 30% kết quả bỏ phiếu biểu quyết của đảng viên, tuy nhiên Thị trưởng th&agrav……more