[Tổng quan] Tổng thống cho biết: việc chuyển cảng quân sự Cơ Long tới vùng Tây bộ, dự kiến 3 năm nữa có thể triển khai công tác di dời thực tế

Với sự tháp tùng của Thị trưởng thành phố Cơ Long Lâm Hữu Xương, ủy viên lập pháp Thái Thích Ứng và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cảng vụ Ngô Tông Vinh, 10 giờ sáng ngày 14-2, Tổng t……more