[Tổng quan] Công ty điện lực Đài Loan sẽ cùng Chính quyền thành phố Cao Hùng thảo luận phương hướng giảm sử dụng than

Để giảm tỷ lệ ô nhiễm không khí vào mùa thu đông, sau khi bộ máy chính quyền mới của thành phố Cao Hùng lên nhậm chức, đã đẩy mạnh yêu cầu nhà máy điện Hưng Đạt của ……more