Điểm tin RFA tối 06/12/2018 | Tranh chấp đất đai là vấn đề nóng ở Việt Nam