Đà Nẵng thiếu nước: Một tam đoạn luận

Đà Nẵng thiếu nước: Một tam đoạn luận

nguyenanhtuan’s blog – RFA

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ từng bị Cựu Phó Chủ tịch Quảng Nam Đà Nẵng (cũ) Nguyễn Đăng Lâm tố cáo có tài sản lớn bất thường, bao gồm cả cổ phần tại Công ty Cấp nước Đà Nẵng (DAWACO). Công ty này trước thuộc sở hữu nhà nước, vài năm gần đây được cổ phần hoá nên UBND thành phố chỉ còn giữ 60% còn cổ đông chiến lược – Cty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng Miền Trung – chiếm 35%.

Xin bạn xem tiếp bài Đà Nẵng thiếu nước: Một tam đoạn luận tại Chân Trời Mới Media.