Nghiên cứu phương thức tranh đấu của các tài xế trong trường hợp trạm thu phí

Hits: 1

Nghiên cứu phương thức tranh đấu của các tài xế trong trường hợp trạm thu phí

Nếu nhà nước hành động thiếu tôn trọng công dân và quyền lợi của họ, chắc chắn sẽ nhận được sự phản kháng rất rõ rệt, mà vụ các tài xế trả tiền lẻ ở trạm thu phí BOT Cai Lậy là một ví dụ điển hình.

Xin bạn xem tiếp bài Nghiên cứu phương thức tranh đấu của các tài xế trong trường hợp trạm thu phí tại Chân Trời Mới Media.