Đường hầm Xe lửa ở Cao Hùng đã được thông xe.

Hits: 3

Ngày 14/10 Thủ tướng Lại Thanh Đức và Trưởng thư ký Phủ tổng thống bà Trần Cúc đã đến tham dự buổi lễ thông xe đường xe lửa ngầm Cao Hùng. Trong bài phát biểu, Thủ tướng Lại Thanh Đức cám ơn trung ương và địa phương cùng nhau hợp tác nỗ lực hơn 10 năm để hoàn thành ngầm hóa đường xe lửa Cao Hùng, cải thiện giao thông trên mặt đất , giảm tiếng ồn và ô nhiễm không khí.
 
Trưởng thư ký Trần Cúc thì cho biết, để hoàn thành các các hạng mục thiết kế xây dựng lớn tại Cao Hùng không phải là chuyện dễ, nhưng mọi người đều nỗ lực hoàn thành mục tiêu, biến Cao Hùng từ thành phố ô nhiễm, công nghiệp nặng chuyển đổi hình thức trở thành thành phố văn minh hiện đại. Bà kêu gọi người dân Cao Hùng không nên chê bai Cao Hùng mà phải yêu quí nơi đây.
 
Chính phủ đầu tư gần 100 tỷ Đài tệ để thực hiện ngầm hóa đường xe lửa ở Cao Hùng với thời gian 12 năm, sáng tạo diện mạo mới cho Cao Hùng.
 
Tố Kim