Bộ Khoa học công nghệ không ngừng nỗ lực tăng cường hợp tác học thuật với Pháp

    Quan hệ hợp tác giữa Bộ khoa học công nghệ Đài Loan và đoàn nghiên cứu học thuật nước Pháp đã trên 20 năm, như giải thưởng Khoa học công nghệ Đài Loan – Pháp cũng đã bước vào năm thứ 20, và hợp tác với Tổng cục nghiên cứu quốc gia nước Pháp cũng được 10 năm, sáng tạo rất nhiều thành quả hợp tác. Năm nay chủ nhiệm Trung tâm nghiên cứu môi trường thuộc Trường đại học Trung ương, ông Hứa Thụ Khôn đã phát hiện chất Metan hydrat hay còn gọi là nước đá cháy tại vùng biển Tây Nam Đài Loan, có thể làm nguồn năng lượng cho tương lai, có được thành quả này là do sự hợp tác với tàu nghiên cứu hải dương của Pháp.
 
    Ngày 14/9 Bộ Khoa học công nghệ đã cùng với nước Pháp tổ chức ngày lễ khoa học kỹ thuật, triển thị thành quả có được sau nhiều năm hợp tác của hai bên. Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ, bà Trâu Ấu Hàm cho biết, Pháp là một quốc gia trong khu vực Châu Âu có mối giao lưu hợp tác rất mật thiết với Đài Loan, mỗi năm danh mục hợp tác giữa hai bên vượt hơn 100 kế hoạch, hy vọng sau này cũng sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác song phương.
 
    Bộ trưởng Trâu Ấu Hàm nói: “Mối hợp tác giữa Đài Loan và Pháp là một quan hệ hợp tác mở cho tất cả các lĩnh vực, không chỉ hạn chế ở trí tuệ nhân tạo mà mở rộng cho tất cả các nhà khoa học đủ mọi lĩnh vực.”
 
    Chủ nhiệm Hứa Thụ Khôn cũng cho biết, mối quan hệ hợp tác lâu năm cũng đã sáng tạo ra một sự ăn ý giữa hai bên, và đào tạo nhân tài cũng là một khâu rất quan trọng, cần phải tiếp tục đào tạo bồi dưỡng các nhà khoa học tương lai, giúp cho mối hợp tác song phương càng thêm lâu dài và bền vững.
 
Bích Ngân