Ba Huân, Ba Đình và con lạc đà thứ mười hai

Ba Huân, Ba Đình và con lạc đà thứ mười hai

Tuy nhiên, thực tế cho thấy doanh nghiệp có xu hướng lựa chọn “cầu cứu thủ tướng” thay vì yêu cầu toà án hay trọng tài bảo vệ quyền dân sự. Nguyên nhân dẫn đến lựa chọn này có thể xuất phát cả từ quy trình tố tụng và luật nội dung. Niềm tin của doanh nghiệp và xã hội vào toà án và pháp luật dường như vẫn rất hạn chế.

Xin bạn xem tiếp bài Ba Huân, Ba Đình và con lạc đà thứ mười hai tại Chân Trời Mới Media.