Nhất nguyên cộng sản và nhất nguyên chống cộng

Hits: 0

Blogger Thiện Ý|

Nhất nguyên cộng sản (The mono-communist) và nhất nguyên chống cộng (The mono-anticommunist) là gì? Vì sao hai cái nhất nguyên “đối kháng” này lại làm chậm tiến trình dân chủ hóa Việt Nam? Nội dung bài viết nhằm giải đáp hai câu hỏi vừa nêu.

I/- NHẤT NGUYÊN CỘNG SẢN VÀ NHẤT NGUYÊN CHỐNG CỘNG LÀ GÌ?

Xin bạn xem tiếp bài Nhất nguyên cộng sản và nhất nguyên chống cộng tại Chân Trời Mới Media.