Học sinh lớp Một bắt đầu chui đầu vào “vòng kim cô”

Hits: 0

Học sinh lớp Một bắt đầu chui đầu vào “vòng kim cô”

Ông giáo già nghe vậy giận lắm, ông chửi tiên sư cha chúng nó. Cháu ông học xong lớp Một, đương nhiên lên lớp Hai ở nơi nào nó muốn và phù hợp điều kiện tối thiểu là ngôi trường đó ở nơi gia đình cư trú. Vì sao phải được sự đồng ý giới thiệu của trường cũ ? Đó là cái chỗ tồi tệ  nhất của Bộ GD-ĐT khi đặt ra qui chế này.

Xin bạn xem tiếp bài Học sinh lớp Một bắt đầu chui đầu vào “vòng kim cô” tại Chân Trời Mới Media.