Tin tức thời sự : Bộ Y tế công bố hải sản bốn tỉnh miền trung đã an toàn