Tâm sự của một cử nhân xe ôm

Hits: 0

Nhìn Ra Bốn Phương|

Mất mấy trăm triệu tiền học phí cho vài năm học mới kiếm được tấm bằng cử nhân xe ôm này đấy các bác ạ. Cũng chua xót lắm nhưng biết sao bây giờ. Xã hội này nhất HẬU DUỆ, nhì QUAN HỆ, ba TIỀN TỆ, bốn mới đến TRÍ TUỆ mà.

Không học thì xã hội nó chưởi là THẰNG VÔ HỌC, Không học thì giáo viên sẽ MẤT DẠY.

Xin bạn xem tiếp bài Tâm sự của một cử nhân xe ôm tại Chân Trời Mới Media.