Ông Vũ “Nhôm” làm việc cho Bộ Công An, hay một số sĩ quan Công an?

Hits: 0

Ông Vũ Hồng Lâm, một nhà quan sát chính trị Việt Nam từ Hawaii nói: “Nói chung là tình hình chung ở Việt Nam là ông đại gia nào cũng có ô dù, không có ô dù thì không thể nào sống được. Còn nếu mà ông lên đến đại gia rồi mà không có ô dù thì ô dù sẽ chạy đến xin làm ô dù cho ông.”

Xin bạn xem tiếp bài Ông Vũ “Nhôm” làm việc cho Bộ Công An, hay một số sĩ quan Công an? tại Chân Trời Mới Media.