CalOptima khuyến khích cao niên tham gia chương trình PACE

GARDEN GROVE, California (NV) – CalOptima khuyến khích người cao tuổi tại Orange County tham gia chương trình Chăm Sóc Toàn Diện cho Người Cao Niên (PACE).

Đây là một là một chương trinh chăm sóc y tế toàn diện và dài hạn để giúp đỡ những người cao niên, từ 55 tuổi trở lên, có một cuộc sống độc lập.

Những dịch vụ của chương trình này sẽ được cung cấp trong cộng đồng hoặc tại trung tâm PACE.

Ông Andy Trần, điều phối viên ghi danh của PACE, cho biết: “Chương trình này có mục đích giúp đỡ những người cao niên không muốn vào viện an dưỡng, mà muốn sống an toàn ở nhà với con cháu, và thoải mái sinh hoạt cộng đồng.”

PACE cung cấp những dịch vụ gì?

-Chăm sóc y tế định kỳ, bao gồm chăm sóc chuyên môn.

-Thuốc theo toa và xét nghiệm.

-Chăm sóc cá nhân cho những việc như tắm rửa, thay quần áo và làm việc vặt ở nhà và tại trung tâm ban ngày.

-Các hoạt động giải trí và xã hội, và các bữa ăn dinh dưỡng.

-Những chuyến đưa đón đi khám bệnh, và đi về từ trung tâm ban ngày.

-Các dịch vụ xã hội.

-Các dịch vụ chăm sóc tại bệnh viện và cấp cứu.

Ngoài ra, PACE còn cung cấp thêm các dịch vụ khám răng, mắt, và vật lý trị liệu. Nếu các tham dự viên cần một bác sĩ chuyên khoa, PACE có thể giới thiệu bác sĩ cho họ, và còn đưa đón đi khám bệnh.

Điều kiện để ghi danh vào PACE?

-Từ 55 tuổi trở lên.

-Sống trong vùng phục vụ của PACE.

-Đáp ứng các yêu cầu về mức chăm sóc của viện an dưỡng do tiểu bang California xác định.

-Có thể sống an toàn tại nhà hoặc trong một môi trường cộng đồng với sự hỗ trợ thích hợp.

Chi phí cho PACE là bao nhiêu?

-Nếu tham dự viên có Medicare và Medi-Cal hoặc chỉ có Medi-Cal (không có tiền chia sẻ phí tổn), tất cả các dịch vụ của CalOptima PACE sẽ được đài thọ miễn phí.

-Nếu tham dự viên có Medicare và Medi-Cal hoặc chỉ có Medi-Cal (có tiền chia sẻ phí tổn), họ sẽ phải tự trả tiền chia sẻ phí tổn của mình.

-Nếu tham dự viên chỉ có Medicare, họ sẽ phải trả tiền lệ phí hàng tháng để tham gia vào CalOptima PACE. Tham dự viên cũng sẽ có trách nhiệm trả tiền lệ phí cho thuốc Medicare Phần D.

 Để tìm hiểu thêm, xin quý độc giả liên lạc các điều phối viên ghi danh ở số điện thoại 1-855-785-2584.

Trung tâm PACE tọa lạc tại địa chỉ 13300 Garden Grove Blvd., Garden Grove, CA 92843, gần ngã tư đường Fairview.

Trung tâm PACE hoạt động từ 8 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Xin liên lạc trung tâm ở số điện thoại 1-714-468-1100, có người nói tiếng Việt.

The post CalOptima khuyến khích cao niên tham gia chương trình PACE appeared first on Nguoi Viet Online.