Quốc tang

Hits: 0 Quốc tang. Sao dân tình hả hê thế? Có được ai trong những người Cộng sản, nhìn vào cái chết của các

Đọc Thêm

Động lòng

Hits: 0 Không phải trả tiền vì nước không để bán. Nước nhà không bán. Mất nước là chết. Muốn hiểu thế nào cũng

Đọc Thêm